Stichting Aanzet

NK Dammen 2017 - 6 t/m 15 april - Urk

Kloksimultaan record Georgiev in Almere 2015

De recordpoging werd georganiseerd door Stichting Aanzet in samenwerking met de Gemeente Almere en het was een allerfeestelijke afluiting van het dammersjaar 2015.

Uit alle gebieden in Nederland meldden zich deelnemers aan, om in een bonte mix de wereldkampioen te bekampen.  Daarmee was het tevens een mooie sociale gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een prachtige ambiance en om naar elkaars gezondheid te informeren, want het is zaak dat we allemaal op de been blijven om het ons aangenaam te laten zijn.

Ook in onze zucht naar vers bloed vond Aanzet een partner in Almere, want de gemeente  vindt het eveneens van belang, dat er aandacht besteed wordt aan denksport op de scholen in de gemeente. Onder leiding van Adriaan van der Zwan van damclub Almere, loopt er momenteel een scholenproject.  Ik ben er zelf bij geweest en het viel me vooral op wat een gigantisch uitgestrekte stad Almere is geworden.

Vlak voor de aanvang van het feitelijke evenement werden er

 toespraken gehouden. Burgemeester Weerwind sprak vriendelijke woorden en vergeleek ook het politieke   bedrijf met de strategie zoals in het dammen en schaken wordt bedreven. Het zou  mooi zijn wanneer de jongeren via het denkspel een abstracte ondergrond voor hun verdere ontwikkeling zouden kunnen krijgen, maar zie ze maar eens weg te houden van Play Station en de mobieltjes.....

Eerste zet van Burgemeester Weerwind bij Jan van Dijk

Belangrijk was eveneens de toespraak van Frank Teer (foto), namens de FMJD, die samen met Ton Coenen het arbitrale duo zou vormen, als laatst overgebleven fatsoenlijke mensen op deze aarde. Zijn woorden bleken na afloop van het spektakel doel getroffen te hebben, want geen  der deelnemers bleek zich te hebben overgegeven aan verleidelijke onwelvoeglijkheden, die het streven van onze Wereldkampioen pijnlijk in de weg hadden kunnen staan. Gelukkig speelden de deelnemers hun zetten pas nadat  zij overtuigd waren van de deugdelijkheid ervan en niet pas nadat  zij zich er van vergewist hadden dat de Wereldkampioen zich aan de andere kant van de zaal begaf.


Verder werd het evenement bezocht door vele toeschouwers, waaronder ook de nummers 2 en 3 van de wereld, die in alle 

ontspannenheid en eerbetoon de verrichtingen van  Georgiev bekeken en ook analyseerden in de analysezaal. Het was er erg gezellig.

Georgiev had zich goed voorbereid. Even leek het nog wat zorgelijk, nadat schaatscoach Tjalling van den Bosch, die zelf speelde, langzame rondetijden had gemeten, maar alles bleek toch te verlopen volgens een strak uitgestippeld plan. De laagste ratingen werden verslagen tot de zestiende (Henk Kamminga) en daarboven was Georgiev niet te scheutig met remises. Dit was zeer verstandig, want er waren veel doorgewinterde dammers, die echt ook wel lieten zien dat zij een behoorlijke partij konden spelen en het was dan ook zeker  niet, dat Georiev op alle borden de gang van zaken dicteerde. Zakelijk gezien was 63 punten op 45 partijen het doel en dat werd behaald (68 punten). De enige overwinning voor de deelnemers kwam op naam van Niek Kuijvenhoven te staan, die dat dik verdiende met zijn voortreffelijke spel, waarmee hij de Wereldkampioen in  zeer grote moeilijkheden bracht.

Hierna was er een uitgebreid en voortreffelijk diner, aangeboden door Stichting  Aanzet. Wij danken daarvoor Ijsbrand Haven, Bart Jonker, Joop Kip en Piet Dijkstra. Vele sterke verhalen waren er tijdens het eten. Het was een gedenkwaardig samenzijn!

Tekst: Paul Oudshoorn,
Foto's: Andrew Tjon A Ong.

Foto: Hein Meijer en IJsbrand Haven