Stichting Aanzet

NK Dammen 2017 - 6 t/m 15 april - Urk

Van de voorzitter van de PFDB

Geweldig dat de 'Stichting AANZET' het damkampioenschap van Nederland naar Steenwijk heeft kunnen halen. IJsbrand Haven, Bart Jonker, Joop Kip en Henk Kamminga (en eerder Henk Boers) hebben veel werk verzet en het is verheugend dat damclub Steenwijk gastheer voor dit toernooi mag en kan zijn.

Ik hoop dat alle deelnemers met veel inzet en overtuiging hun partijen zullen spelen en ons op fraaie (slag)zetten zullen trakteren. De locatie is prima en goed bereikbaar. Daar zal het niet aan liggen.

De Provinciale Friese Dambond kent een rijke historie en het is dan ook met enige trots dat ik mag vaststellen dat een aangesloten vereniging de organisatie van dit damkampioenschap, in samenwerking met de 'Stichting AANZET', op zich neemt. Het jubileumboek van de 75‐jarige PFDB had als titel: Liefhebbers en Topdammers. Het is daarom mooi dat we de Nederlandse damtop in 2013 binnen onze grenzen mogen verwelkomen. Wellicht dat dit toernooi voor vele liefhebbers een stimulans is om te gaan kijken of misschien wel lid te worden van de plaatselijke club want daar begint
elke kampioen met het leren van de talloze mogelijkheden die het damspel kent.

Meerdere malen heeft een PFDB‐lid de hoogste titel weten te behalen. De vorig jaar overleden Pieter Bergsma was de eerste en na hem kwamen Harm Wiersma en Jannes van der Wal. We zijn blij dat Auke Scholma, Fries om ûtens, erbij is. Enkele malen is hij Fries kampioen geweest en opnieuw doet hij mee aan de strijd om de hoogste dameer! Een prima prestatie. En als de dampartij achter de rug is, geniet dan van de vele mogelijkheden die de wijde omgeving te bieden heeft. Wie weet maken sommigen zelfs kennis met onze tweede rijkstaal: het Fries! Ik wens alle deelnemers een heel plezierig en mooi toernooi toe. Aan de ambiance zal het niet liggen en de organisatie is in goede handen.

Hopelijk krijgt de damsport door dit kampioenschap een stimulans en kunnen damclubs nieuwe leden verwelkomen. Immers een gezonde breedtesport is de basis voor topsport. In elk geval kunnen velen live meegenieten van de partijen via internet door de inzet van onder anderen Piet Bouma en zijn staf. Het is al bijna ‘gewoon’ geworden maar er is veel werk voor verzet. Dank daarvoor!

Ik hoop dat we kunnen genieten van een mooi en spannend kampioenschap!
Jan Bosselaar
Voorzitter PFDB