Stichting Aanzet

NK Dammen 2017 - 6 t/m 15 april - Urk

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel‐ en Wedstrijdreglement van de KNDB. In aanvulling op de wedstrijdvoorwaarden, gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 50 zetten per speler, vervolgens 1 uur voor 25 zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

Pus-/minremise
Een partij die in remise eindigt, telt als een plusremise wanneer een speler een duurzame voorsprong heeft opgebouwd van tenminste drie schijven, waarbij een dam voor twee schijven telt. De tegenstander boekt een minremise. Een plus‐/min‐remise kan ook tot stand komen wanneer de spelers dit – nadat er door beiden minimaal 40 zetten gespeeld zijn – overeenkomen.

Eindstand
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:

  1. het behaalde aantal wedstrijdpunten;
  2. het saldo van de behaalde plus‐ en minremises
  3. voor zover de plaatsen 1 of 4 in het geding zijn: een barrage. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit 2 partijen met een bedenktijd van 5 minuten plus 2 seconden per zet per speler per partij; eindigt deze barrage onbeslist dan volgt een 'sudden death' barrage met een bedenktijd van 15 minuten per speler voor een onbeperkt aantal partijen. Bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit een enkelvoudig toernooi met een speeltempo van 5 minuten plus 2 seconden per zet per speler per partij. Staan na deze barrage nog steeds meer dan twee spelers gelijk, dan volgt opnieuw een enkelvoudig toernooi, nu met een speeltempo van 3 minuten plus 2 seconden per zet. Staan hierna nog steeds twee spelers gelijk, dan volgt een 'sudden death' barrage met een bedenktijd van 15 minuten per speler voor een onbeperkt aantal partijen.

Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste ronde plaats. Een barrage om de vierde plaats eveneens, eventueel direct na de prijsuitreiking. Bij alle barrages blijven plus‐/minremises van toepassing en kunnen beslissend zijn.

Rechten
De winnaar van het toernooi verwerft de titel 'kampioen van Nederland 2013'. De vier hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK 2014.
Aan elke plaats in de eindrangschikking is een geldprijs verbonden. Spelers met evenveel punten en hetzelfde aantal plus‐/minremises delen hun prijzen.

Plichten
Bij aanvang van elke ronde dient een speler achter zijn bord te hebben plaatsgenomen. Een speler die hieraan niet voldoet kan door de wedstrijdleiding worden beboet met een bedrag van 50 euro.

Meester- en grootmeesterpunten
De plaatsen 1 tot en met 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 tot en met 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten. Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot‐)meester‐punten gedeeld. Bij het toekennen van de (groot‐) en meesterpunten blijft de door Alexander Baljakin bezette plaats buiten beschouwing.

Slotbepalingen
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Indien een geschil volgens artikel 42 van het Spel‐ en Wedstrijdreglement daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing worden geprotesteerd bij de Protestcommissie van de KNDB.