Stichting Aanzet

NK Dammen 2017 - 6 t/m 15 april - Urk

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel‐ en Wedstrijdreglement van de KNDB. In aanvulling hierop gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 1.20 uur plus 1 minuut per te spelen zet.
Wanneer twee ronden op één dag worden gespeeld, heeft elke speler recht op minimaal een half uur rust tussen de ochtend‐ en de middagpartij.

Plus/min-remise
In het gehele toernooi (inclusief eventuele barrages) is bij een remise met groot materieel voordeel artikel 15.2 van het Spel‐ en Wedstrijdreglement van toepassing.

Eindstand
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:
a) het behaalde aantal wedstrijdpunten;
b) het saldo van de behaalde plus‐ en minremises
c) voor zover de plaatsen 1, 2, 3 en 4 in het geding zijn: een barrage.
In de barrages geldt een speeltempo van 5 minuten plus 5 seconden per zet. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit twee partijen, bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers uit een enkelvoudig toernooi.
Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt er door de gelijk geëindigde spelers doorgespeeld totdat een beslissing is verkregen. In deze vervolgpartijen geldt een speeltempo van 3 minuten plus 2 seconden per zet.
Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste ronde plaats. Een barrage om de 2e, 3e of 4e plaats eveneens, maar die kan zo nodig tot direct na de prijsuitreiking worden uitgesteld.

Rechten
De winnaar van het toernooi verwerft de titel 'Kampioen van Nederland 2015', en plaatst zich voor de finale van het NK 2016.
Ook aan de 2e, 3e en 4e plaats kunnen plaatsingsrechten verbonden zijn voor de NK‐finale 2016; hierover zal duidelijkheid ontstaan nadat de bondsraad in juni 2015 een besluit heeft genomen over een nieuwe opzet van de halve finales en finale van het NK voor 2016 en volgende jaren.
Naast Roel Boomstra, Jan Groenendijk en Ron Heusdens die zich al geplaatst hebben voor het Wereldkampioenschap dat in november 2015 in Nederland zal worden gehouden, kan de KNDB via de organisatieplaats nog een vierde Nederlandse speler als WK‐deelnemer aanwijzen. De - afgezien van Boomstra en Heusdens – hoogst geëindigde speler in dit NK krijgt deze WK‐plaats.
Aan elke plaats in de eindrangschikking is een geldprijs verbonden. Spelers met evenveel punten en hetzelfde aantal plus‐/minremises delen hun prijzen.

Meester- en grootmeesterpunten
De plaatsen 1 tot en met 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten.
De plaatsen 1 tot en met 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten.
Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot‐) meesterpunten gedeeld.
Bij het toekennen van de (groot‐)meesterpunten blijven de door Alexander Baljakin en Roel Boomstra bezette plaatsen buiten beschouwing.

Slotbepaling
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.