Wedstrijdvoorwaarden NK 2020

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB. In aanvulling gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeldata, speeltijden en locatie

Alle ronden beginnen stipt op de in het programma aangegeven tijd. Wanneer twee ronden op één dag worden gespeeld, heeft elke speler recht op minimaal een half uur rust tussen de ochtend- en de middagpartij. Dit geldt ook voor de start van de (eerste) barrages.

Speeltempo en notatie

Het speeltempo bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per te spelen zet (Fischer -systeem).

De partijen zullen zoveel mogelijk via internet live te volgen zijn. Digitaal noteren door de spelers zelf is niet toegestaan.

Eindstand

Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten wordt de volgorde in de eindstand achtereenvolgens bepaald door:

1. Alleen wanneer de plaatsen 1 tot en met 3 in het geding zijn: een barrage volgens artikel 30.3 SWR om de eerste, respectievelijk de tweede en derde plaats. Bij twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit twee partijen, bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers uit een enkelvoudig toernooi. Het speeltempo bedraagt per speler van 15 minuten plus 5 seconden per zet. Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt er door de gelijk geëindigde spelers doorgespeeld totdat een beslissing is verkregen. In deze vervolgpartijen geldt een speeltempo van 5 minuten plus 3 per zet.

Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste reguliere speelronde plaats. Een barrage om de tweede of derde plaats eveneens, maar de wedstrijdleiding kan besluiten die uit te stellen tot direct na de prijsuitreiking.

Voor de overige plaatsen:

2. Het beste onderlinge resultaat tussen de gelijk geëindigde spelers
3. De hoogste score in volgorde van de ranglijst
4. Loting

 

Rechten

  1. De winnaar van het toernooi verwerft de titel “Kampioen van Nederland 2020”.
  2. De drie hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK Algemeen 2022.
  3. De verdeling van het beschikbare prijzengeld geschiedt op basis van het ‘NK-convenant’.
  4. De eindstand van het toernooi is bepalend voor de vraag welke speler(s) door de KNDB kan (kunnen) worden afgevaardigd naar (eventuele) internationale titeltoernooien die in 2021 worden gehouden. Er zijn overigens geen plaatsingsrechten voor het WK te verkrijgen via het NK 2020.
  5. Spelers die evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, delen de geldprijzen die aan hun plaatsen in de eindstand verbonden zijn.

Meester- en grootmeesterpunten

De plaatsen 1 t/m 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 t/m 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten.

Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten worden de (groot-) meesterpunten gedeeld.

Slotbepaling

Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepaling niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.