Wedstrijdvoorwaarden

Flevoland Open damtoernooi is een World Cup toernooi. Dat betekent dat de regels en voorschriften van de werelddambond (FMJD) er op van toepassing zijn.

In het bijzonder merken we op:

Het officiële speeltempo van de FMJD wordt gehanteerd: 90 minuten voor de eerste 45 zetten en daarna worden er 30 minuten plus 30 seconden per zet toegevoegd voor de rest van de partij.

In situaties waarin deze regels geen uitsluitsel bieden, zal de organisatie in overleg met de hoofdarbiter een beslissing nemen.

Tot slot
Door deelname aan het toernooi wordt toestemming verleend om de naam en gemaakte foto’s en video’s via de website te publiceren. In geval een speler geen foto geplaatst wil hebben, behoudt hij/zij het recht zulk kenbaar te maken bij de toernooileiding dat hij/zij geen foto/video geplaatst wil hebben.