Stichting Aanzet

Stichting Aan Zet is een in 1989 opgerichte stichting die al enkele jaren niet meer actief was, maar in 2006 nieuw leven is ingeblazen door vier 4 dammers uit de regio Noordoostpolder: IJsbrand Haven, Bart Jonker, Joop Kip en Henk Boers. De damsport kon wel wat promotie en nieuwe ideeën gebruiken.

De stichting wil vooral de breedtesport stimuleren en richt zich daartoe op het jeugddammen. In Emmeloord en op Urk zijn de plaatselijke damclubs, op ons initiatief en met onze ondersteuning,met succes begonnen met nieuwe jeugdafdelingen. De breedtesport is aan de andere kant ook gediend met de organisatie van toernooien en andere evenementen voor topdammers.

Een overzicht van wat we tot dusver allemaal hebben georganiseerd:
• Het NK dammen 2008.
• Het WK dammen 2011.
• Tot vier keer toe wereldrecordpogingen simultaan klokdammmen.
• Diverse schooldamtoernooien (met regelmatig meer dan 100 deelnemers).
• Het NK dammen 2013.
• Het NK dammen 2015.

Bij onze activiteiten volgen we een aantal vaste uitgangspunten. Zo zoeken we voor onze activiteiten altijd onderdak in accommodaties met uitstraling en voorzien van de juiste faciliteiten. Bij meerdaagse evenementen huisvesten we onze topspelers in kwalitatief uitstekende en sfeervolle hotels. We onderhouden goede contacten met de pers, regionaal en landelijk, van dagbladen tot en met (regionale) televisie. Onze sport geven we op deze manier een zo groot mogelijk platform. Verder zijn we ook uitdrukkelijk op zoek naar innovatie van de sport. We hebben het afgelopen decennium meegemaakt dat houten klokken vervangen werden door digitale en ook de ontwikkeling dat partijen via elektronische borden live op internet worden weergegeven. Voor ons is ICT dan ook een vast aandachtspunt bij wat we organiseren. Bij de laatste wereldrecordpoging kloksimultaan hebben we gebruik gemaakt van I-pads om partijen te presenteren op internet. We lopen graag voorop en geven veel ruimte aan ict-experts in de damsport.

Ten slotte: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar willen we de jeugd (blijven) interesseren voor onze prachtige sport, dan zullen we ze moeten aanspreken in hun eigen taal en met de huidige communicatiemiddelen!