NK Dammen — 27 mei / 5 juni — Kraggenburg

Stichting Aanzet

Sponsors

C.J.P. Moens – Tafelaardappelen

Peter Schwering

Ingrediënten . . .

De deelnemers aan het NK Dammen Algemeen 2020 (hoe raar dat ook klinkt anno 2021)  zijn bekend, alsook de loting.  We nemen aan dat de deelnemers thans in de afsluitende fase van hun voorbereiding zitten.  Het zijn de ingrediënten voor hopelijk een enerverend en spannend Nederlands  Kampioenschap. 

Door Tjalling van den Bosch

Eerste ronde . . . 

De eerste ronde van een NK is altijd extra belangrijk; men wil natuurlijk vanaf acquit niet direct een slecht resultaat incasseren.  Toch hopen we dat de deelnemers zich vooral de woorden van de (door uw scribent  al vaker aangehaalde) grondlegger van het I.O.C. Pierre de Coubertin ter harte zullen nemen: “Het belangrijke in het leven is niet de triomf, maar de strijd; het essentiële is niet om te hebben gewonnen, maar goed te hebben gestreden”!  Met name de debutanten wil schrijver dezes meegeven: ‘Weet van geen angst’ en ook: ‘Laat sporen na’! Het moet niet zo zijn, dat je (als debutant) over een paar jaar de vraagt krijgt: “Oh, heb jij ook een keer aan de finale van een NK meegedaan”? Dat zou betekenen dat men zich vrijwel anoniem door het toernooi heeft geworsteld en dat is (voor zover het uw penneleur betreft) onacceptabel.  Lees meer

Nevenactiviteiten zijn vervallen

Helaas kunnen door de Covid-19 (corona) beperkingen de nevenactiviteiten niet doorgaan.

Stichting Aanzet is voornemens om later in het jaar een deel van de geplande activiteiten alsnog te organiseren.

Het beloftentoernooi kan wel plaatsvinden.

Geen bezoekers bij NK Dammen

Stichting Aanzet en de KNDB zijn blij dat het NK dammen vanaf donderdag 27 mei van start kan gaan.

Helaas kunnen door de Covid-19 (corona) beperkingen geen toeschouwers bij het NK dammen aanwezig zijn.

De organisatie biedt gelukkig wel een alternatief om de wedstrijden op de voet te volgen.

Via livestream worden alle partijen live via de website Aanzetdammen.nl en de website KNDB.nl getoond. De wedstrijden zullen worden becommentarieerd door Ester van Muijen en Paul Oudshoorn. Zij krijgen op enkele dagen versterking van Pim Meurs, Kees Thijssen en Matheo Boxum.

IJsbrand Haven                             Frans de Jonge

Voorzitter St. Aanzet                     Voorzitter KNDB

Oranjegevoel . . .

Met bovenstaande aanhef had uw penneleur, ruim een jaar geleden, een literair hoogstandje, ten behoeve van deze site, geproduceerd!

Het artikel ging over de heerlijke sportzomer die ons, in 2020, te wachten stond; me dunkt, het EK voetbal, de Olympische Spelen, de Tour de France, de F1 en wat al niet meer?

Door Tjalling van den Bosch

Het Nederlands Kampioenschap Dammen Algemeen 2020 in Kraggenburg zou (in april van dat jaar) de ouverture zijn vOranjegevoel . . . an al dat zomerse sportlekkers!

Helaas, daar kwam COVID-19 uit China overwaaien; normaal is alle meuk uit dat land binnen afzienbare tijd kapot, maar dat verschrikkelijke virus, ho maar! Al meer dan een jaar zitten we nu met de gevolgen van ‘de corona’ en uw penneleur vond het een absurd rot-jaar; ‘negatief’ is voor schrijver dezes het meest positieve woord van de afgelopen 13 maanden!

Lees meer

Nieuwe datum NK Dammen

NK Dammen wordt gehouden op donderdag 27 mei 2021 tot en met zaterdag 5 juni 2021

De Koninklijke Nederlandse Dambond en Stichting Aanzet hebben een nieuwe datumperiode vastgesteld waarop het uitgestelde NK dammen 2020 zal worden gehouden. Deze nieuwe planning is uiteraard onder voorbehoud van het feit dat de beperkende maatregelen voor het organiseren van sportbijeenkomsten zijn opgeheven.

IJsbrand Haven – Frans de Jonge

Voorzitter St. Aanzet – Voorzitter KNDB

Opnieuw uitstel NK Dammen

Met ambivalente gevoelens hebben de besturen van de KNDB en Stichting Aanzet moeten besluiten om het Nederlands Kampioenschap dammen 2020 opnieuw uit te stellen. De corona-maatregelen die de overheid op 13 oktober jl. bekend maakte zijn dusdanig dat het niet mogelijk is om het NK door te laten gaan.

De wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Voor topsporters gelden uitzonderingen, maar die gelden alleen de statussporters (o.a. TeamNL sporters). Het NK zou kunnen doorgaan wanneer er alleen TeamNL sporters meedoen. Het deelnemersveld van het NK dammen bestaat echter uit 6 TeamNL dammers van de totaal 14 deelnemers.

Derhalve is het niet mogelijk om binnen de aangescherpte regelgeving het NK door te laten gaan.

Het besluit is mede  na advies van het NOC*NSF genomen. Maar ook de veiligheidsregio en de gemeente hebben laten weten op basis van de overheidsmaatregelen geen toestemming voor dit toernooi te geven.

Het uitstellen van het NK zo kort voor de start ervan is in het bijzonder voor de spelers ingrijpend en teleurstellend. Eveneens is het voor Hotel Van Saaze een financiële aderlating. We nemen met dit besluit gezamenlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het coronavirus een halt toe te roepen.

De KNDB en Stichting Aanzet zullen zich beraden op de nieuwe situatie. Wij vertrouwen erop dat in nauw overleg met spelers en hotel Van Saaze er een nieuwe datum voor het NK zal worden gepland. Uiteraard kan dit alleen wanneer de coronabeperkingen zijn opgeheven.

Uitgangspunt is dat spelers, damliefhebbers, organisatoren, sponsoren, subsidiënten en Hotel van Saaze alsnog kunnen genieten van een sfeervol en spannend toernooi.

 

IJsbrand Haven                             Frans de Jonge

Voorzitter St. Aanzet                     Voorzitter KNDB

 

Sponsors