Stichting Aanzet
Sponsors
C.J.P. Moens – Tafelaardappelen
Peter Schwering

Nevenactiviteiten zijn vervallen

Helaas kunnen door de Covid-19 (corona) beperkingen de nevenactiviteiten niet doorgaan.

Stichting Aanzet is voornemens om later in het jaar een deel van de geplande activiteiten alsnog te organiseren.

Het beloftentoernooi kan wel plaatsvinden.

Sponsors