Twee tegen één . . .

U heeft ze vast weleens bezig gezien, sporters (met name voetballers) die vlak voor een wedstrijd ‘kruisjes slaan’ en dat niet één enkele keer, nee, vele malen achtereen. 
Het is aannemelijk dat ze De Almachtige vragen om steun en voorspoed tijdens de komende wedstrijd. Velen doen het en dus moet Hij keuzes maken, of ze negeren, hetgeen waarschijnlijker lijkt. Er zijn er ook die zich er niet aan overgeven en het lekker alleen willen doen; dat is natuurlijk wel zo eerlijk! 
Door Tjalling van den Bosch
‘De Kerk’ . . . 
‘De kerk’ heeft sport altijd gestimuleerd: “Goed voor lijf en leden” heeft men waarschijnlijk gedacht; de ‘oude Romeinen’ hadden dat ook al door: “Geef het volk brood en spelen‘!
Religie heeft van oudsher echter altijd wat meewarig naar bordspelen (zoals dammen en schaken) gekeken; vaak zag men overeenkomsten tussen dammen/schaken en kaart- en dobbelspelletjes! Aan dat soort ‘geluksspelletjes’ (waarbij vaak ook nog eens flink werd gegokt!) mochten de volgelingen zich volgens de interpretaties van hun heilige geschriften zich natuurlijk niet overgeven.
Door de eeuwen heen echter heeft ‘de kerk’ wel de nodige modificaties aangebracht in de gedachtegang betreffende denksporten.
Zo was de éne paus faliekant tegen dammen/schaken, terwijl een ander juist een fervent aanhanger was!
Paus Pius V (leefde van 1504 tot 1572) ging zelfs zo ver in zijn hartstocht voor het dammen/schaken dat hij de als briljant bekendstaande schaker Paolo Boi ongelimiteerde privileges aanbood als hij de ambt van priester op zich zou nemen.
Boi was (volgens overlevering) echter te veel levensgenieter om op het voorstel in te gaan!
Rustdag . . .
 
Ook het ‘spelen op de heilige dag’ (is niet voor elk geloof de zondag) is door de diverse gelovigen niet
altijd op dezelfde manier ingevuld!
Er zijn (ook in de damwereld) denksporters die het ‘spelen op zondag’ onacceptabel vinden.
Zij vullen de rustdag in met kerkgang en hooguit familie- of vrienden-bezoek; zowel werk als hobby laat men deze dag geheel links liggen.
Er zijn ook denksporters die op de heilige dag niet willen werken, maar vinden dat ze hun hobby wel mogen beoefenen.
Dat leidt soms ook weer tot vreemde situaties; zo zijn er schaakgrootmeesters (o.a. Leonid Yudasin) die op zondag wel willen spelen, maar niet de zetten willen noteren, want dan is het werk!?!
Ook wil een enkeling daarnaast (om dezelfde reden) ook niet de klok indrukken!
Vaak worden dan secondanten opgeroepen die de bewuste handelingen dan uitvoeren!!
Denksporters zelf veranderen ook weleens van mening; zo was er ooit een bekende dammer die op jonge leeftijd nooit op zondag speelde, maar dat in latere jaren wel deed.
Van de Noord-Amerikaanse schaakgrootmeester Samual Rehsevesky (1911-1992) is bekend dat hij, als orthodoxe jood, in eerste instantie wel op de rustdag (de zaterdag) speelde, maar toen zijn vader gedurende de tweede wereldoorlog overleed, zag hij dit als een straf voor zijn zonden.
Hij speelde nadien niet meer op ‘de sabbat’.
Anno hodie . . . 
 
Zoals bekend staat rust op de heilige dag, onder meer door de 24/7-maatschappij, flink onder druk.
Toch zijn er nog steeds dammers die absoluut niet op de zondag willen spelen.
Bij bepaalde toernooien waarin men alle deelnemers éénmaal treft, zoals bijvoorbeeld tijdens sommige Nederlandse Kampioenschappen, kan met de zondagsrust rekening mee worden gehouden, echter op een toernooi als dit kan men helaas niet aan die voorwaarde voldoen.
De World Cup*** Flevoland Open 2024 wordt gespeeld volgens ‘het Zwitserse-systeem’.
Een speciaal voor dit systeem ontworpen computerprogramma berekent via allerlei variabelen wie-tegen-wie gaat spelen (zoals in het epistel van gisteren ook al geprobeerd is uit te leggen!).
Eén van die variabelen is de tussenstand en die kan alleen worden opgemaakt wanneer alle uitslagen zijn ingevoerd.
Daarom is het gewoon niet mogelijk om dammers die bepaalde ronden niet spelen (bijvoorbeeld vanwege de zondagsrust) deze partijen vooruit te laten spelen dan wel later in te laten halen.
Het zij zo.
De tweede ronde . . . 
 
Eerst even uitleggen; wanneer een dammer wint van een sterker geachte speler, of, wanneer het ratingverschil erg groot is en er remise overeen wordt gekomen dan wordt de naam van de uitstekend presterende dammer op ‘de computer’ (bijvoorbeeld op Toernooibase Dammen) in een blauwe kleur afgedrukt.
De blauwe kleur staat dus voor een uitstekende prestatie!
Gisteren bedroeg het aantal ‘blauwen’ maar liefst 50% en alhoewel alles na zo’n eerste ronde een beetje bij elkaar komt, was het aantal vandaag (tweede ronde) toch nog altijd 25%. Wel was het winstpercentage van bijna 70% vandaag (!) aanzienlijk hoger dan dat van gisteren (toen zo’n 45%).
Meest opvallend was zonder meer de overwinning van Maître Federation Rob Geurtsen op Grand Maître International Martijn van IJzendoorn; de laatste moet de komende ronden stevig aan bak met de herstelwerkzaamheden.
Waarschijnlijk was het meest opmerkelijk de manier waarop voormalig wereldkampioen Alexander Shvartsman won van de Pool Krzysztof Kortas; dat ging niet op een fijnbesnaarde manier, waarschijnlijk is onbehouwen een betere benadering!
Verder was het voor ons Nederlanders goed om te zien hoe Luise Gabbert de regerend wereldkampioene uit de Oekraïne, Viktoriya Mitrichko in bedwang hield, 1-1 dus.
De tussenstand laat zien dan er nu 5 man aan de leiding gaan; te weten De GMis’s Sipma en Valneris, de MI Okken en de MF-en Geurtsen en Hageman.
Voor de verdere stand en uitslagen kunt u terecht onder het (bovenstaande) ‘knopje uitslagen’!!
Het was een lange, maar vooral mooie, dam-dag in Brasserie De Voorst! 
Morgen (maandag) vangt de vierde ronde om 13.00 uur aan; u bent wederom van harte welkom. 
Rob Geurtsen

Rob Geurtsen

Dit vind je misschien ook leuk...