NK Dammen — 27 mei / 5 juni — Kraggenburg

Stichting Aanzet

Sponsors

C.J.P. Moens – Tafelaardappelen

Peter Schwering

Stilstaan . . .

De vader van Andrew Ton A Ong is na een kort ziekbed overleden. Andrew plaatste dit onderstaande bericht gisteren op Facebook: 

Door Tjalling van den Bosch


Zojuist de zeer trieste mededeling ontvangen, dat mijn lieve pa is 
overleden. Ik ben er kapot van. ik ben mijn vader zeer dankbaar, voor wat hij voor mij heeft gedaan en betekend heeft. 

Hij heeft me onder andere leren dammen. Momenteel heb ik de hoogste trede van het dammen bereikt, en ben bezig de finale van het NK te spelen. Pa was er erg trots op, dat ik de finale zou spelen en ik zal het toernooi ook in zijn naam afmaken. Zijn ziekbed duurde even lang als het NK, ongeveer twee weken. Helaas heeft hij het einde niet kunnen meemaken. Hij zou zeer trots op mij geweest zijn, maar ik nog meer op hem. 

Ik wens mijn moeder en familie, vrienden en bekenden veel sterkste en kracht om dit grote verlies te dragen. 

Andrew Tjon A Ong. 

Voorafgaand aan de (12de) ronde van vandaag, werd er een minuut stilte gehouden voor de vader van Andrew; het was een bijzonder en sereen moment in de speelzaal. Andrew en zijn vrouw zullen het gewaardeerd hebben.

12de ronde . . . 

Uit eerbied en respect voor zijn vader damt Andrew het toernooi dus uit; dat betekende dat hij vandaag moest aantreden tegen Ron Heusdens. Na een zogenaamde Keller-opening kwam Andrew mooi in de aanval te staan; een changement op de 27ste zet bezorgde Andrew een schijf midden op het bord. Ron probeerde daar iets aan te doen, maar al snel bleek de remise de enige optie;

Heusdens-Tjon A Ong 1-1.

Heusdens - Ton A Ong

Heusdens – Tjon A Ong

Lees meer

Geen meelij Jet . . .  

Topsport is keihard; er is geen ruimte voor mededogen. Wanneer een sporter zeer geliefd is bij vriend en vijand en aanbeden wordt door een grote schare supporters betekent dat nog niet dat hij zich gemakkelijker door een toernooi zal slaan. Wanneer hij faalt, zullen niet alleen zijn vijanden zich geroepen voelen om hem onderuit te halen, ook zijn vrienden zullen niet twijfelen om hem de genadestoot toe te brengen. 

Door Tjalling van den Bosch

Bart Terwel

Bart Terwel

Ongeschreven wetten . . . 

Er zijn van die uitspraken in de sport waar je je eigenlijk aan moet houden; in het voetbal is er ‘niet door het midden uitverdedigen‘ in de wielersport ‘niet demarreren wanneer de klassementsleider een plasje doet‘. Je hebt ook nog ‘wetten’ die opgeld doen, zoals de Wet van Murphy, die zich trouwens niet alleen tot de sport beperkt. Vrij vertaald betekent deze ‘wanneer er één ding verkeerd gaat, loopt alles in het honderd’!

En dan is er nog de onverbiddelijke Wet van de Spermatozoo; hier werd vandaag, tijdens de 10de ronde van het NK Dammen Algemeen 2020 in Kraggenburg, Bart Terwel het slachtoffer van!

Uitleg . . . 

Misschien is er een enkeling die niet weet wat de Wet van de Spermatozoo precies inhoudt; we gaan het uitleggen, maar beginnen veiligheidshalve even met een waarschuwing vooraf!

Mochten er lezers zijn, die wat depressief zijn en een laag zelfbeeld hebben en die van hun psycholoog te horen hebben gekregen dat ze helemaal geen ‘loser’ zijn, omdat ze als zaadje toch maar mooi als eerste bij het eitje aankwamen: Sla het onderstaande over! 

Lees meer

Supertrio maakt zich op voor ontknoping NK

In het NK dammen leverde Jan Groenendijk een kostbaar punt in bij Jan van Dijk, zodat Alexander Baljakin en Wouter Sipma het gaatje konden dichtschuiven en het toernooi een spannende ontknoping tegemoet gaat.   

Door Bert Dollekamp

Regerend kampioen Alexander Baljakin

Regerend kampioen Alexander Baljakin

Kampioen zal de grillige Jan van Dijk niet worden, maar de grootmeesters hebben de grootste moeite om zijn spel te doorgronden. Dit keer stak de 30-jarige Fries met een heuse schijnbeweging een spaak in het wiel van Jan Groenendijk. Deze koerste in de opening af op een complex speltype met opgedrongen randschijven, toen Van Dijk met een slimme terugruil zijn stand centraliseerde en zich die middag niet meer aan de randen van het bord liet zien. Groenendijk kreeg er geen vat op, deed nog een amechtige poging het witte centrum in de houdgreep te nemen, maar Van Dijk koerste via een bevrijdende drie om drie regelrecht aan op een gelijkwaardige remise.

Alexander Baljakin kreeg lange tijd volwaardig tegenspel van Andrew Tjon A Ong, die tot in het late middenspel foutloos speelde, maar toen een geniepig doorbraakje over het hoofd zag. Met een schijf minder knokte de dampromotor uit Rotterdam zich naar het eindspel, maar miste in hevige tijdnood het geitenpaadje naar remise.
Lees meer

Wisseling . . .

Er heeft tijdens het NK Dammen Algemeen 2020 een wisseling van de macht plaatsgevonden; inclusief ‘stille trom’!! Eén dag moet schrijver dezes, om geheel legitieme reden, het toernooi aan zich voorbij laten gaan en er gebeuren zaken die . . . !?!

Door Tjalling van den Bosch

De beoogd scheidsrechter Michel Stempher kon ‘door corona’ zijn functie niet invullen; Frans de Jonge was bereid de fluit ter mond te nemen. Ach, daar hebben we u eerder over bericht; tot onze stomme verbazing zien we vandaag plotseling Stempher als leidsman fungeren; sinds gisteren al blijkt hij zijn beoogde functie te hebben opgeëist!! En De Jonge . . .? Tja, toen we vanmiddag het terras van Hotel Van Saaze verlieten was met name de eerste penningmeester nog druk aan het zoeken!

Michel Stempher

Michel Stempher

Lees meer

Sponsors