NK Dammen 2020 Kraggenburg, 29 okt-7 nov

Stichting Aanzet

Sponsors

C.J.P. Moens – Tafelaardappelen

Peter Schwering

Uitstel NK Dammen naar later tijdstip

Gezien de nog steeds voortdurende verspreiding van het coronavirus en de wederom nieuwe steeds ingrijpender maatregelen voor de Nederlandse samenleving hebben de besturen van de Koninklijke Nederlandse Dambond en van Stichting Aanzet na onderling overleg helaas moeten besluiten om het Nederlands Kampioenschap van Nederland 2020 te verplaatsen naar een later moment in het jaar.

Dit besluit is mede genomen na overleg met het NOC*NSF. Ofschoon dit een triest besluit is voor velen (spelers, damliefhebbers, organisatoren, sponsoren, subsidiënten en Hotel van Saaze) willen alle partijen bijdragen aan hun maatschappelijke medeverantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan.

Stichting Aanzet is in nauw overleg met de KNDB en Hotel van Saaze op zoek naar latere periode dit jaar.

IJsbrand Haven                            Frans de Jonge

Voorzitter St. Aanzet                    Voorzitter KNDB

Finalisten (m/v) . . .

Tjalling van den Bosch

Afgelopen zaterdag (22-02-2020) werden de laatste dampartijen van de halve finales Algemeen en voor Vrouwen afgewerkt.
De finalisten voor het Nederlands Kampioenschap Dammen Algemeen in Kraggenburg zijn dus bekend, dit zijn: De eerste drie van het NK 2019, te weten (kampioen) Baliakin, (de nummer 2) Groenendijk en (de nummer 3) Sipma.
Voorts heeft de organisatie de zogenaamde ‘sponsorplek’ gereserveerd voor Van IJzendoorn, de nummer 4 van het laatste NK. Daar komen uit de halve finale bij: Slump, Remeijer, Van Dijk, Heusdens, Rhamdien, Terwel, Grotenhuis Ten Harkel en Van Berkel; zij kunnen zich vanaf nu dus aansluiten bij de reeds geplaatsten en zich storten op de voorbereiding van de finale.

Lees meer

Top damevenement in de NOP

Weer een mooi top damevenement in de Noordoostpolder

Frans de Jonge

De mannen van de Stichting Aanzet hebben het weer mooi voor elkaar. Van 10 tot en met 18 april vindt in Kraggenburg het Nederlands Kampioenschap dammen plaats. De mannen zijn hier vele maanden mee in de weer. Verwerven van subsidies en sponsorgelden, onderhouden van contacten met subsidieverstrekkers en sponsoren, regelen van overnachtingen, speelaccommodatie en technische voorzieningen, voldoen aan een convenant met de topspelers, overleg met de KNDB, de organisatie van veel nevenactiviteiten, het regelen van voldoende media-aandacht, enz.

Ik heb enkele vergaderingen van de bestuursleden van de stichting mogen meemaken. Als ervaren “rotten” wandelden ze rustig hun draaiboeken af en combineerden het nuttige met het aangename. Ik heb respect voor de combinatie van zoveel ervaring en deskundigheid in combinatie met de liefde voor de damsport, maar ook voor onze topdammers. Regelmatig heb ik ze ook bij de halve finales zien langskomen om te spotten wie de uiteindelijke finalisten zouden kunnen worden. Ze hebben ook goede persoonlijke contacten met de topsporters opgebouwd. Kortom hulde voor IJsbrand Haven, Bart Jonker, Joop Kip en Piet Dijkstra.

Lees meer

Voorwoord Stichting Aanzet

Vuurtoren Kraggenburg

Stichting Aanzet heet u van harte welkom in Kraggenburg; het groenste polderdorp van de Noord Oost  Polder. Kraggenburg ligt in het zuid oosten van de polder  in een groene omgeving en dichtbij de Zuiderzee stadjes Blokzijl en Vollenhove.

Het Nederlands damkampioenschap 2020 en al zijn nevenactiviteiten wordt gehouden in H.C.R. Van Saaze waar de spelers ook overnachten.

Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder en alle overige Sponsoren dank voor het mogelijk maken van dit Nederlands kampioenschap Dammen 2020.

Lees meer

Teerling . . .

Ens, 24 juni 2018, Tjalling van den Bosch.
De teerling is geworpen, de feiten zijn daar; op 24 juni, de dag dat het Internationaal Olympisch Comité in 1894 besloot om eens in de vier jaar de Olympische Spelen te organiseren (en ook de dag dat Lionel Messi in 1987 werd geboren), werd de vlam gedoofd. Het Open Flevoland 2018 is ten einde, de strijd is gestreden, de winnaar is bekend.

Rein van der Pal

En toen? Tja, dat weet je maar nooit met de mannen van Stichting Aanzet (net als het IOC eens in de vier jaar?).

De laatste ronde . . .

De negende en laatste ronde van het Open Flevoland stond in het teken van ‘ook de andere borden in de gaten houden’! Dat gold tenminste voor de dammers die nog over waren gebleven in de strijd voor een topklassering. Zoals u weet ging Alexander Georgiev uit Rusland met één punt voorsprong op de directe concurrenten aan kop van het klassement, na de voorlaatste ronde. Hij moest het in de negende ronde opnemen tegen de verrassing van het toernooi Rein van der Pal uit Heerenveen.

Lees meer

Sponsors