NK Dammen — 27 mei/5 juni — Kraggenburg

Stichting Aanzet

Sponsors

C.J.P. Moens – Tafelaardappelen

Peter Schwering

Nieuwe datum NK Dammen

NK Dammen 2020 wordt gehouden van vrijdag 30 oktober tot en met zaterdag 7 november

De Koninklijke Nederlandse Dambond en Stichting Aanzet hebben na overleg met de spelers een nieuwe datumperiode vastgesteld waarop het NK dammen 2020 zal worden gehouden. Deze nieuwe planning is uiteraard onder voorbehoud van het feit dat de beperkende maatregelen voor het organiseren van sportbijeenkomsten zijn opgeheven.

Wij zijn verheugd dat alle 12 deelnemers hebben aangegeven dat zij deze nieuwe periode aanwezig kunnen zijn.

IJsbrand Haven, voorzitter Stichting Aanzet

Frans de Jonge, voorzitter KNDB

Uitstel NK Dammen naar later tijdstip

Gezien de nog steeds voortdurende verspreiding van het coronavirus en de wederom nieuwe steeds ingrijpender maatregelen voor de Nederlandse samenleving hebben de besturen van de Koninklijke Nederlandse Dambond en van Stichting Aanzet na onderling overleg helaas moeten besluiten om het Nederlands Kampioenschap van Nederland 2020 te verplaatsen naar een later moment in het jaar.

Dit besluit is mede genomen na overleg met het NOC*NSF. Ofschoon dit een triest besluit is voor velen (spelers, damliefhebbers, organisatoren, sponsoren, subsidiënten en Hotel van Saaze) willen alle partijen bijdragen aan hun maatschappelijke medeverantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan.

Stichting Aanzet is in nauw overleg met de KNDB en Hotel van Saaze op zoek naar latere periode dit jaar.

IJsbrand Haven                            Frans de Jonge

Voorzitter St. Aanzet                    Voorzitter KNDB

Finalisten (m/v) . . .

Tjalling van den Bosch

Afgelopen zaterdag (22-02-2020) werden de laatste dampartijen van de halve finales Algemeen en voor Vrouwen afgewerkt.
De finalisten voor het Nederlands Kampioenschap Dammen Algemeen in Kraggenburg zijn dus bekend, dit zijn: De eerste drie van het NK 2019, te weten (kampioen) Baliakin, (de nummer 2) Groenendijk en (de nummer 3) Sipma.
Voorts heeft de organisatie de zogenaamde ‘sponsorplek’ gereserveerd voor Van IJzendoorn, de nummer 4 van het laatste NK. Daar komen uit de halve finale bij: Slump, Remeijer, Van Dijk, Heusdens, Rhamdien, Terwel, Grotenhuis Ten Harkel en Van Berkel; zij kunnen zich vanaf nu dus aansluiten bij de reeds geplaatsten en zich storten op de voorbereiding van de finale.

Continue reading

Top damevenement in de NOP

Weer een mooi top damevenement in de Noordoostpolder

Frans de Jonge

De mannen van de Stichting Aanzet hebben het weer mooi voor elkaar. Van 10 tot en met 18 april vindt in Kraggenburg het Nederlands Kampioenschap dammen plaats. De mannen zijn hier vele maanden mee in de weer. Verwerven van subsidies en sponsorgelden, onderhouden van contacten met subsidieverstrekkers en sponsoren, regelen van overnachtingen, speelaccommodatie en technische voorzieningen, voldoen aan een convenant met de topspelers, overleg met de KNDB, de organisatie van veel nevenactiviteiten, het regelen van voldoende media-aandacht, enz.

Ik heb enkele vergaderingen van de bestuursleden van de stichting mogen meemaken. Als ervaren “rotten” wandelden ze rustig hun draaiboeken af en combineerden het nuttige met het aangename. Ik heb respect voor de combinatie van zoveel ervaring en deskundigheid in combinatie met de liefde voor de damsport, maar ook voor onze topdammers. Regelmatig heb ik ze ook bij de halve finales zien langskomen om te spotten wie de uiteindelijke finalisten zouden kunnen worden. Ze hebben ook goede persoonlijke contacten met de topsporters opgebouwd. Kortom hulde voor IJsbrand Haven, Bart Jonker, Joop Kip en Piet Dijkstra.

Continue reading

Voorwoord Stichting Aanzet

Vuurtoren Kraggenburg

Stichting Aanzet heet u van harte welkom in Kraggenburg; het groenste polderdorp van de Noord Oost  Polder. Kraggenburg ligt in het zuid oosten van de polder  in een groene omgeving en dichtbij de Zuiderzee stadjes Blokzijl en Vollenhove.

Het Nederlands damkampioenschap 2020 en al zijn nevenactiviteiten wordt gehouden in H.C.R. Van Saaze waar de spelers ook overnachten.

Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder en alle overige Sponsoren dank voor het mogelijk maken van dit Nederlands kampioenschap Dammen 2020.

Continue reading

Sponsors